Czym jest Kancelaria Komornika Sądowego? Jak działa Komornik Sądowy?

Niejednokrotnie spotykacie się Państwo w swoim życiu z sytuacjami gdzie, aby odzyskać należne Państwu pieniądze potrzebować będziecie profesjonalnej pomocy w egzekucji wyroków sądów powszechnych. W takich przypadkach najlepiej skorzystać z fachowych, profesjonalnych porad i usług w zakresie egzekucji długu, świadczonych przez doświadczonych i skutecznych komorników sądowych.

Komornik Sądowy posiada dostęp do m.in.:

 • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – system umożliwiającego uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych dłużników.
 • OGNIVO – systemu umożliwiającego poszukiwanie rachunków bankowych dłużników.
 • Elektronicznego systemu sądowego (e-sąd / EPU) – umożliwiającego egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.
 • PUE ZUS (platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – systemu umożliwiającego poszukiwanie majątku i źródeł dochodu dłużnika.
 • Bazy PESEL /Pesel Net CPD (Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – systemu umożliwiającego uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika.
 • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych umożliwiającego ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.
Adwokat to zawód prawniczy polegający na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu.
Adwokata obowiązuje zachowanie tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Ten obowiązek nie może być ograniczony w czasie.
Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim albo w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej.

Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:

 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata,
 • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki

Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się do:

 • profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnyc
 • osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, radcowski lub notarialny,
 • osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Pytania

Jak znaleźć komornika sądowego?
Ile może zająć komornik sądowy na koncie?
Ile wynosi kwota wolna od zajęcia?
Czy komornik może zająć 500+, alimenty lub świadczenie rodzinne?
Jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika?
Czy komornicy działają skutecznie?
Co jeśli komornik nie ma z czego ściągnąć długu?
Co to jest umorzeniu postępowania egzekucyjnego?
Ile kosztuje wynajęcie adwokata?

Ceny zależą od takich czynników, jak specjalność sprawy, doświadczenie adwokata, aktualne obciążenie pracą jak i miejscowość. Konsultacja z adwokatem może wynosić od 100 zł do 400 zł lub więcej. Zdarza się, że pierwsze spotkanie z prawnikiem odbędzie się za darmo, prawdopodobnie jednak na takiej poradzie dostaniemy odpowiedź tylko na pytania dotyczące samego prawa. Prawdopodobnie nie uzyskamy konkretnej odpowiedzi, dopóki adwokat nie zajmie się twoją sprawą, aby poznać wszystkie szczegóły twojego problemu.

Więcej o opłatach u adwokata przeczytasz w tym artykule.