Ile może zająć komornik sądowy na koncie?

Jednym z najczęściej stosowanych przez komorników sądowych sposobów egzekucji jest egzekucja z rachunków bankowych dłużnika. Kwota zajęcia komorniczego z wynagrodzenia zależna jest od wysokości płacy minimalnej. W roku 2020 rząd ustalił płacę minimalną na poziomie 2600 zł brutto, a netto około 1921 zł. W odniesieniu do wszystkich dłużników niealimentacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę dokładnie taka kwota chroniona jest przed zajęciem komorniczym.

Minimalne wynagrodzenie jest bowiem wolne od zajęcia przez komornika sądowego. Jeżeli zarabiamy najniższą krajową, komornik nie może nam potrącić ani złotówki (nie dotyczy zajęć alimentacyjnych).

W przypadku zajęć alimentacyjnych zasada zajęcia komorniczego jest jeszcze prostsza: niezależnie od tego, ile się zarabia, komornik zajmie z pensji 60% wynagrodzenia. Nawet, gdy zarabia się najniższą krajową – alimenty znoszą z automatu kwotę wolną od zajęcia i komornik może zabrać z najniższego wynagrodzenia krajowego równe 60%.

Poza kwotą, którą komornik musi zostawić dłużnikowi, jest także maksymalny próg zajęcia z pensji wyższych niż płaca minimalna. Komornik może zająć maksymalnie:
– 60% wynagrodzenia miesięcznego w przypadku dłużników alimentacyjnych,
– 50% wynagrodzenia miesięcznego w przypadku pozostałych dłużników.

W przypadku pracy na część etatu, komornik dokona zajęcia z wynagrodzenia, proporcjonalnie do etatu i wysokości kwoty wolnej od zajęcia.

Jestem na zasiłku chorobowym? Ile komornik sądowy może zająć z zasiłku chorobowego?

Kwota wolna od zajęcia przez komornika w przypadku zasiłku chorobowego to 75% zasiłku netto, jednakże nie mniej niż 825 zł. Oznacza to, że jeśli zasiłek chorobowy jest niższy niż 825 zł to nie podlega zajęciu przez komornika.

W sytuacji gdy mamy do czynienia z alimentami, kwota wolna od zajęcia zasiłku chorobowego wynosi 40% świadczenia, nie mniej niż 500 zł.

Czy komornik sądowy może zająć 500+, świadczenie rodzinne lub alimenty?

Świadczenia 500+, zasiłek rodzinny czy alimenty nie podlegają zajęciom komorniczym. Może jednak zaistnieć sytuacja, w której komornik zajmie takie świadczenie jeśli będzie wpływać na to samo konto bankowe co wynagrodzenie, a kwota wolna od zajęć zostanie przekroczona. Najrozsądniej założyć dodatkowe konto w banku i kierować tam środki socjalne, typu 500+ czy zasiłek rodzinny. Po zajęciu przez komornika takich środków należy zwrócić się z odpowiednim pismem aby zwrócił pobrane środki.