Pijany kierowca na drodze?

Kierowcy prowadzący pojazdy pod wpływem alkoholu wciąż są obecni na polskich drogach. W statystykach za 2023 rok, Policja ujawniła, że stanowią oni grupę kilku procent wszystkich sprawców kolizji na drogach. Europejska średnia to 15%.

Czy można odzyskać prawo jazdy? Kiedy jest możliwy wcześniejszy zwrot uprawnień do kierowania?

Blokada alkoholowa (czasem nazywana blokadą antyalkoholową) pozwala kierowcy, wobec którego został orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, na warunkową możliwość prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 18 maja 2015r. nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw, w kodeksie karnym wykonawczym wprowadzono zapis umieszczony w art. 182a, zgodnie z którym jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru a w przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W przypadku wydania takiego orzeczenia zakazu tego nie stosuje się w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Jak działa blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa w aucie działa w prosty sposób: jeśli spożywałeś alkohol, to nie włączysz silnika. Blokada alkoholowa w samochodzie to nic innego jak urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika samochodu w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu ma więcej niż 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. W przypadku samochodu z blokadą alkoholową, to kierowca musi przed uruchomieniem silnika dmuchnąć w urządzenie, które zmierzy zawartość alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu.

Warto dodać, że dodatkowo prawo jazdy przy blokadzie alkoholowej jest dodatkowo uregulowane. Aktualnie obowiązek jazdy z blokadą alkoholową jest uwzględniany w dokumencie prawa jazdy za pomocą symbolu 69. A oznaczenie dotyczące ograniczenia jest umieszczane w rubryce 12 prawa jazdy. 

Jak uzyskać blokadę alkoholową?

Blokadę alkoholową można uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rejonowego. Z tego też względu zaleca się udanie do prawnika, który pomoże sporządzić wniosek w oparciu o indywidualne okoliczności w danej sprawie. Przepisy o blokadzie alkoholowej wprost wskazują, że jeżeli zostanie orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, to po odbyciu co najmniej połowy tego okresu można złożyć wniosek do sądu rejonowego o blokadę alkoholową. Kierowca, któremu odebrano uprawnienia dożywotnio, będzie mógł się starać o to po upływie co najmniej 10 lat. Decyzję będzie podejmował więc sąd, biorąc pod uwagę m.in. opinię o kierowcy przekazaną przez np. policjanta dzielnicowego. Ewentualne przywrócenie uprawnień będzie warunkowe – kierowca będzie musiał w swoim samochodzie zainstalować blokadę alkoholową – to alkomat, który nie pozwoli uruchomić silnika, gdy w wydychanym powietrzu wykryje obecność alkoholu. Dmuchać w blokadę alkoholową trzeba będzie nie tylko przy uruchomieniu pojazdu, ale też cyklicznie, w trakcie podróży. Warto dodatkowo wskazać, że okres, od którego można złożyć wniosek o blokadę alkoholową, liczy się nie od chwili orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, lecz od chwili zatrzymania prawa jazdy.

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku o blokadę alkoholową, to kolejnym krokiem jest ponowne zdania egzaminu na prawo jazdy (chyba, że zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na okres nieprzekraczający jednego roku). Ponowne zdanie egzaminu na prawo jazdy dotyczy podejścia do części teoretycznej jak i praktycznej.

Można jeździć bez blokady alkoholowej, mimo nakazu jazdy z nią?

Należy pamiętać, że jeżeli kierujący dopuści się jazdy bez blokady alkoholowej to wiąże się to z koniecznością poniesienia dalszych konsekwencji. Kara za jazdę bez blokady alkoholowej jest surowsza niż kara za jazdę pod wpływem alkoholu, ponieważ w razie jazdy bez blokady grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak długo trzeba jeździć z blokadą alkoholową?

Blokada alkoholowa jest ustalana do końca trwania zakazu prowadzenia pojazdów. W drodze wyjątku, sąd zezwala na prowadzenie pojazdów wyposażonych w urządzenie techniczne do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli. blokadę alkoholową.

Ile kosztuje blokada alkoholowa?

Ceny urządzeń, w zależności od producenta i modelu wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.