Czy zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości jest możliwe?

W grudnia 2022 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy nakazujące zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h, wyłącznie na podstawie informacji organu o popełnieniu wykroczenia, są niezgodne z konstytucją.

Przepisy zostały zaskarżone przez I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Manowską. Jej zdaniem decydowanie o zatrzymaniu prawa jazdy przez organ kontroli ruchu drogowego, niezależnie od wyniku postępowania karnego, jest sprzeczne z zasadami obowiązującymi w demokratycznym państwie prawnym (art. 2 konstytucji), narusza prawo do sądu (art. 45) oraz zasadę dwuinstancyjności postępowania, o której mowa w art. 78 ustawy zasadniczej. Trybunał Konstytucyjny nie odroczył wejścia w życie wyroku, co oznacza, że prawo jazdy może być stracone za przekroczenie prędkości o 50km/h lub przewożenie zbyt dużej liczby osób tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub przyjęcie mandatu karnego.