Kiedy przysługuje i jak wysokie jest odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji